Vecht

Veröffentlicht am

GMS

Dordrecht/NL

Ex-Namen: Veka, Muscari

Baujahr: 2002 bei Changjiang Shipyard in Nanjing/China

Fertigstellung: A.A. Vink in Sliedrecht/NL

Antrieb PS

1300

Cummins

Bugstrahl PS

470

Cummins v.Wijk

TEU

81

Tonnage t

1714

Länge m

86

Breite m

9,50

Tiefgang m

3,17

GMS Vecht – Dordrecht/NL – ENI: 02324805 – Ex-Namen: Veka, Muscari – Länge: 86 m – Breite: 9,50 m – Tiefgang: 3,17 m – Tonnage: 1714 t – TEU: 81 – PS: 1300/Cummins – Bugstrahl: 470 PS/Cummins v.Wijk – Baujahr: 2002 bei Changjiang Shipyard in Nanjing/China – Fertigstellung: A.A. Vink in Sliedrecht/NL

Veröffentlicht am